List of institutional experts

 

Institution or Company Name Reţeaua Naţională de Informare şi Comunicare pentru Integrarea Copiilor şi Tinerilor cu Cerinţe Educative Speciale în Comunitate
Website www.reninco.ro
Current Location "Str. Atelierului, nr. 25 , sector 1 ,
Bucuresti
Romania
Map It
Sector of Activity NGO
Primary Field of Expertise Equal rights and anti-discrimination
Experience in working with
 • State institutions
 • NGO
 • National public administration
 • Local public administration
Project management experience Yes
Research activities Yes
Experience in EU funded projects Yes
Experience in international projects Yes
Good governance and rule of law
 • Public sector reform
Child rights and child protection
 • Child rights and child protection
Equal rights and anti-discrimination
 • Youth and social categories at risk
 • Mental health and people with disabilities
Civil society development
 • Civil society development
Geographic Experience / Focus
 • Europe
 • Caucasus and Central Asia
 • Middle East
Project management experience Yes
If the answer to the previous question is Yes, please give some details.

During the 18 of activity RENINCO Romania Association successfully implemented a large number of projects with focus on education, capacity building of teachers and other professionals, local authorities from child protection system and awareness raising on child rights and disability. Funds were provided from different sources such as: EU, UNICEF, UNISCO, European Disability Forum, French and Dutch Embassies, World Learning and USAID and Government Funds as well. Among the main RENINCO’s partners we can mention: Ministry of Education, Ministry of Health, National Authority for Child Rights Protection and Adoption, National Authority for People of Disability, local educational and child protection authorities and NGOs.

Research activities Yes
If the answer to the previous question is Yes, please give some details.

"A large number of researches were developed in partnership with universities (Bucharest, Constanta, Cluj, Iasi, Sibiu and Oradea) and with Institute of Educational Sciences (ISE) and other organisations, out of which the most recent ones are listed below:
- Investigarea modului in care cadrul legislativ si practicile școlare sprijină combaterea discriminarii si excluziunii sociale a copiilor cu cerințe educaționale speciale (2015-2016), în cadrul proiectului ‘Parteneriate active pentru incluziunea şcolară a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale’, în colaborare cu Fundaţia pentru Dezvoltarea Popoarelor şi Casa Corpului Didactic Bucureşti.
- Accesul tinerilor cu dizabilități la educație la nivel secundar superior, vocațional și universitar, în cadrul proiectului Toate drepturile pentru toate persoanele cu dizabilităţ, în colaborare cu Fundaţia ALPHA Transilvană (2014-2015).
- Accesul la educatie a copiilor cu dizabilitati in scolile campaniei nationale HAI LA SCOALA (32), de la gradinita pana la clasa a VIII a, cu sprijin UNICEF şi în cooperare cu Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei (2014-2015)

Experience in EU funded projects Yes
If the answer to the previous question is Yes, please give some details.

The most recent EU funded projects include POSDRU (2 projects), Comenius (1 project) and Grundtvig (1 project), all of them in the field of promoting inclusive education.

Experience in international projects Yes
If the answer to the previous question is Yes, please give some details.

"In the framework of Comenius and Grundtvig projects, RENINCO Romania Associatian worked in partnership with organisations/institutions from United Kingdom, France, Italy and Island, including experience exchange field visits.
Also, in partnership with FDP (Fundaţia pentru Dezvoltarea Popoarelor), RENINCO Romania Association experts contributed to a training programme for teachers in Palestina.

International partnerships Yes
Flagship products / Best practices:

RENINCO Romania Association is associated member of European Network Includ Ed together with organizations from Austria, Iceland, Ireland, UK and France. Includ Ed works as a network in four European countries: Spain, Italy, Czech Republic and Finland.

Papers/ Articles Published

The latest publications are listed below and hardcopies are available.
Gălbinaşu, F., Almăşan, B., Vrînceanu, GN., 2016, Toolkit multimedia – resursă pentru profesori

Vrăsmaş, E., 2016, Metodologie privind combaterea discriminării şi excluziunii şcolare a copilului şi tânărului cu cerinţe educaţionale speciale prin colaborare şi intervenţie multidisciplinară

Almăşan, B., Dumitrache, A., Irimescu, A.M., Vrăsmaş, T., 2016, Cercetare privind modul în care cadrul legislativ şi practicile şcolare sprijină combaterea discriminării şi excluziunii sociale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale

Horga, I., Apostu, O., Balica, M., 2015, Educaţie pentru toţi şi pentru fiecare. Accesul şi participarea la educaţie a copiilor cu dizabilităţi şi/sau CES din şcolile participante din campania UNICEF Hai la Şcoală

Chiriacescu, D., Gălbinaşi, F., Neagu, A., Niculescu, S., Nitu, L., Oprea, V., Stanciu, A., Stancu, A., Stoica A., Să comunicăm cu..... plăcere. Ghid pentru părinţi, educatori şi alte persoane implicate în lucrul cu copiii care au dificultăţi de comunicare, ediţie UNICEF revizuită 2015

Nitescu, A.S., Moise, R., Moraru, A., Neagoe, A.M., Chiriacescu, D., Stanciu, M., Ududec, D., 2015, Broşură informativă pentru arhitecţi, urbanişti, persoane cu dizabilităţi şi organizaţii neguvernamentale

Neagoe, A.M., Moraru, A., Moise, R., Chiriacescu, D., Stanciu, M., 2015, Broşură informativă pentru parlamentari, persoane cu dizabilităţi şi organizatii neguvernamentale

Pintea, A.I., Chiriacescu, D., Stanciu, M., Neagoe, A.M.,2015, Broşură informativă pentru funcţionarii serviciilor publice de la nivel local în privinţa modului de identificare a nevoilor persoanelor cu dizabilităţii, a furnizării serviciilor publice în folosul acestora, a dialogului cu persoanele cu dizabilităţi şi a familiilor acestora, a schimbării de perspectivă în abordarea dizabilităţii

Pintea, A.I., Chiriacescu, D., Stanciu, M., Neagoe, A.M.,2015, Broşură informativă pentru reprezentanţii autorităţilor publice locale în domeniul identificării nevoilor şi a politicilor de incluziune activă a persoanelor cu dizabilităţi

Contact Institution